AGENT דרגת
4.97 2.49 USD
לנצח
GUARDIAN דרגת
14.97 7.49 USD
לנצח
CHAMPION דרגת
24.97 12.49 USD
לנצח
ELITE דרגת
34.97 17.49 USD
לנצח
VETERAN דרגת
49.97 24.99 USD
לנצח
כללי
קידומת לשם בצ'אט
לבן לבן לבן לבן לבן לבן צבע הודעות בצ'אט
כניסה מידית רמת כניסה 5 רמת כניסה 4 רמת כניסה 3 רמת כניסה 2 רמת כניסה 1 עדיפות כניסה למשחקים
תמיכה לשרת
עדיפות ברשימת השחקנים
גישה להודעה /shout גלובלית
גישה ליצירת שרת פרטי
לובי
10 | 5 ★ 25 | 5 ★ 15 | 5 ★ 10 | 5 ★ 7 | 5 ★ 5 | 5 ★ קופסאות קרח באופן חד-פעמי
/fly גישה לעוף
גישה לראש גדול
/glow גישה לזהור
הודעת כניסה